top of page
larveriet_foto03.JPG

Larveriet på Voss

Me er nokre unge gründerar som trur insekt er en viktig del av mat og fôr i framtida – også i Noreg!

Med eit hjarte for berekraft og god mat,

starta me med oppdrett av mjølbillelarvar

i en kjellar på Voss i 2016.

Tilbakemeldingane og interessa har så langt har vore overveldande – no held me på å skalere kraftig opp!

Insektfirmaet Invertapro er forløparen til Larveriet, og starta med et prosjekt i Tanzania alt i 2015. 

Me er dei same entusiastiske personane som jobbar dagleg i Larveriet og Invertapro.  Fyrstnemde handlar om insektar som mat, og Invertapro om insekter til dyrefôr – til dømes til hanen vår Kjartan som elskar larvar! 

 

Meir informasjon om Invertapro finn du på:

larveriet_analog02.JPG
bottom of page