top of page
larveriet_digital14.JPG

Mjølmums frå Voss

Larveriet jobbar med å gjere insektprodukt tilgjengelg for dei som vil ete larvar.

Larvane våre er ei glimrande proteinkjelde, med ei rekke gode næringsstoff - også smakar dei godt!

Mjølmums_2802_33.JPG
Berekraft

Berekraftig mat

Larvar er heilt i særklasse når det kjem til berekraft. Det er hovedgrunnen til at FN og EU seier larvar er mat for framtida.

Larvane treng mykje mindre vatn, fôr og areal enn kjøt, og slepp ut langt mindre drivhusgassar.

I tillegg er Larveriet spesialistar på å bruke ressursar som elles ville blitt matsvinn. Matvarer som er gått ut på dato og restar frå matindustri blir sortert, kvalitestsikra og stabilisert for å bli trygt og varig larvefôr.

Larvane frå Larveriet er difor sirkulærøkonomi i praksis, som gjer at mindre ressursar går til spille, og at Noreg kan produsera meir mat utan å bruke meir areal.

Drivhusgassutslipp.png
Vann.png
Forbehov.png
Areal.png
Vår historie
larveriet_analog03.JPG

Larveriet starta i kjellaren

til eit gardshus på Voss i 2016.

Sidan den gong har mykje skjedd.

Vår historie

Etter å ha sett sirkulær insektproduksjon på nært hald i Tanzania, kom Alexander heim til Voss,  overtydd om at dette er framtida for sirkulær økonomi i Noreg.

 

Invertapro og Larveriet starta  i 2016, og har gradvis utvikla Noregs fremste kompetanse på biologi, automasjon og produktutvikling knytt til larveproduksjon.

 

På terskelen til
kommerseiell produksjon

I dag jobbar me frå ein pilotfabrikk, der me har testa og utvikla konsept for automatisert insektsprodusjon for å forsikre oss om at alt vil fungere i lag med larvane sin sårbare biologi.

Invertapro er i ferd med å ta steget til kommersiell produksjon. Då jobbar me samtidig for industriell symbiose med andre næringar, for å få maksimalt ut av ressursane i ein samansatt næringsflyt.

17.png
18.png
Larvestadier.jpg
INVERTAPRO_FOTO_AVIS_FRONTFILM_2.png
Spørsmål
Kontakt
bottom of page